Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2022 r.
wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Dofinansowanie projektu jest realizowane ze środków Funduszu Pracy.

Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu karkonoskiego i Jeleniej Góry_2022" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków...

Dofinansowanie projektu jest realizowane ze środków Funduszu Pracy.

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie karkonoskim (VI)" Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę