Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry_2020-2021" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (V)" Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w...

Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry_2019" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (IV)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę