Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry_2020-2021" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (V)" Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w...

Projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry_2019" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków...

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (IV)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę